Selim Sırrı (Tarcan) Beyin öğrenci Muallâ ile oynadığı zeybek dansını seyrettikten sonra söylenmiştir.Hanımefendiler, beyler!

Selim Sırrı Bey, zeybek dansını canlandırırken ona bir medeni şekil vermiştir. Bu sanatkâr üstadın eseri, hepimiz tarafından kabul edilerek millî ve sosyal hayatımızda yer tutacak kadar olgunlaşmış, eşsiz bir şekil almıştır. Artık Avrupalılara: “Bizim de mükemmel bir dansımız var” diyebiliriz ve bu oyunu salonlarımızda, gece eğlencelerimizde oynayabiliriz. Zeybek dansı her sosyal salonda kadınla beraber oynanabilir ve oynanmalıdır.Vakit, 15.10.1925, s.2