Mustafa Kemal Paşa (Ankara)- Saygıdeğer Milletvekilleri arkadaşlarımın, hakkımda göstermiş olduğumuz övgü ve güvenden dolayı bütün içtenliğimle teşekkür ederim. Benim için dünyada en büyük ödül, milletin verdiği en ufak bir takdir ve iltifatıdır. Yüce Meclisinizi oluşturan şerefli üyeler bütün milletin temsilcisi olmak itibariyle bu üyelerin ilgi ve sevgisini bütün milletin ilgi ve sevgisi gibi kabul ederim. (Alkışlar)

Bundan dolayı bu dakikada hissettiğim mutluluğun büyüklüğünü tarif edemem. Yalnız hayatımda en zevkli bir an yaşadığımı arz etmekle övünç duyarım (Alkışlar). Teşekkürlerimi tamamlamak için şunu ilâve etmeliyim ki ben, diğer millettaşlarımdan fazla bu vatana ve millete borçlu olduğum görevden daha fazla bir şey yapmış değilim. Eğer taraflı bir sonuç varsa bunu yine milletin bana yöneltilmiş olan güvenlerine borçluyum ve millet esas olduktan sonra her ferdinin azamî başarısından faydalanılmak çok doğaldır. Tekrar teşekkür ederim efendim. (Şiddetli alkışlar)