GIDA MÜHENDİSİ


TANIM

Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerlerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini korunmasını ve depolanmasını planlayan uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri geliştiren kişidir.

GÖREVLER

· Gıdaların işlenmesi saklanması ve yeni ürünlerin geliştirilmesi konusunda araştırma yapar
· Üretim sırasında çıkabilecek sorunları giderir işlemlerin aksamadan devamını sağlar
· En az maliyetle en iyi ürünün üretilmesi konusunda çalışmalar yapar
· Üretimi hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetler kalite kontrolünü yapar.

Bölümde Okutulan Belli Başlı Dersler:

Gıda mühendisliği bölümlerinin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk ıllarında matematik fizik kimya ağırlıklı dersler ile birlikte ekonomi ve temel mühendislik dersleri okutulmakta eğitim ilerledikçe gıda mühendisliği alanına özgü derslerde yoğunlaşılmaktadır. Öğrenciye ayrıca gıda sanayini tanıması uygulama bilgileri edinmesi ve beceri kazanması amacıyla endüstride staj yaptırılmaktadır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Tartı ve ölçüm aletleri
- Laboratuar aletleri
- Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri
- Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gıda mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip
- Fizik kimya biyoloji matematik alanlarına ilgili ve bu konularda başarılı
- İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı
- Dikkatini bir konuya yoğunlaştırabilen sabırlı
kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gıda mühendisleri fabrika atölye depo vb. gıda ürünlerinin bulunduğu yerlerde kontrol işlemlerini yaparlar. Ortam sakin ve temizdir. Üretim çalışmaları sırasında ise gürültülü kokulu tozlu bir ortamda bulunabilirler. Çalışırken diğer elemanlarla iletişimde bulunmaları gerekebilir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gıda mühendislerinin kamu sektöründe; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türk Standartları Enstitüsü ve belediyelerde çalışma olanakları vardır. Özel sektörde; gıdayla ilgili işletmelerde proje mühendisi işletme mühendisi yatırım uzmanı danışman ve kalite uzmanı olarak görev alabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen çeşitli üniversitelerin "Gıda Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için
- Lise veya dengi okul mezunu olmak
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Gıda Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Gıda Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince Matematik Fizik Kimya Gıda Mühendisliğine Giriş Teknik Resim Bilgisayar ve Programlamaya Giriş Madde ve Enerji Dengesi Gıda Mühendisliğinin Temel İşlemleri Gıda Mikrobiyolojisi Gıda Kimyası Gıda İşleme Gıda Mühendisliği Matematiği Gıda İşleme Laboratuarı Kimya Mühendisliği Ekonomisi Uygulamalı Kinetik ve Gıda Mühendisliği Fabrika Tasarımı vb. dersleri alırlar. Eğitim sırasında besin işletmelerinde staj yapma zorunluluğu vardır.


MESLEKTE İLERLEME

Gıda mühendisleri "Gıda Bilimleri ve Gıda Teknolojisi" alanlarında yüksek lisans ve doktora yapabilirler.
BENZER MESLEKLER: Kimya mühendisliği ziraat mühendisliği.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Meslek eğitimi süresince koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen kredi ve burslardan faydalanabilirler.
- Eğitim sonrasında kamu kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmetler ücret alırlar. Özel işyerlerinde çalışanlar ise çalıştıkları yerin ve yaptıkları işin özelliğine göre değişen miktarlarda ücret alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili Eğitim Kurumları
· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi
· Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.