Doğada var olan bir şey form değiştirir ancak doğada her zaman bulunur. Örneğin Dünya üzerindeki su miktarı fazla bir değişikliğe uğramaz.

Suyun tükenebilirliğinden kasıt kalitesinin bozulması, insanların doğrudan kullanamayacağı formlara dönüşmesidir. Nitekim bu anlamda su tükenebilir ve sadece belli şartlarda yenilenebilir bir doğal kaynaktır.