Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak hava kütleleri sapmaya uğrar.

Dünya’nın günlük hareketi sonucu oluşan basınçlara dinamik basınçlar denir.

30° enlemlerinde sürekli bir alçalıcı hava hareketi vardır. Burada dinamik yüksek basınç oluşur.

60° enlemlerinde ise kutup ve ekvatoral hava kütleleri karşılaşır ve burada sürekli dinamik alçak basınç oluşturur.

30° ve 60° enlemlerindeki basınçlar dinamik basınçlardır.