12. yüzyılda inşa edilen 27 metre yüksekliğindeki Kız Kulesi (Maiden Tower) milattan önceki döneme ait kalıntıların üzerinde bulunmaktadır.Kulenin, yaygın inanışa göre geçmişte "Zerdüşt" dininin merkezlerinden birisi olan Bakü'deki eski Zerdüşt Tapınağı olduğu sanılmaktadır.

Bakü'nün en çarpıcı anıtlarından birisi olarak kabul edilen Kule 18. Ve 19. Yüzyıllarda deniz feneri olarak kullanılmış. Bazı yerlerde resmi sembol olarak kullanılan sekiz katlı Kulede bugün hediyelik eşya satıcıları ve sergiler yer almaktadır.

Alıntı