Kaliforniyum ElementiKaliforniyum (İng: Californium) Simgesi Cf'dir. Radyoaktif olan sentetik bir maddedir.

Bulunuşu
İlk defa 1950 yılında Berkeley Üniversitesi siklotron labında Thompson, Street, Ghiorso ve Seaborg tarafından 242 Cm izotopunun 35 MeV yüklü He iyonları ile bombardımanında elde edilmiştir.
Çok sınırlı miktarda bulunabildiği için kullanım alanları da sınırlıdır. Nükleer araştırmalarda, fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılır. Altın ya da gümüş arama çalışmalarında, nötron kaynağı olarak da kullanımı vardır. Petrol kuyularında kullanılan nem ölçüm aygıtlarında da kaliforniyumdan yararlanılır.

Bazı Özellikleri

Sembolü: Cf
Atom Numarası: 98
Atom Ağırlığı: 251 gr/mol
Yoğunluk: Henüz bilinmiyor.
Erime noktası: Henüz bilinmiyor.
Kaynama noktası: Henüz bilinmiyor.