TANIM

Hazır beton santralleri veya beton laboratuarlarında , hazır beton üretimini, kalite kontrolünü ve test işlemlerini gerçekleştiren kişidir.


GÖREVLER

- İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemeleri ile kalite gerekliliklerine uygun olarak iş akışını düzenler,
- Beton karışımında kullanılan hammaddelerin uygunluğunu kontrol eder,
- Beton santralleri ya da beton laboratuarlarında uygun kum-çakıl ve çimento karışımını hazırlar,
- Hazırlanan bu karışımdan istenilen her farklı sınıfta beton için tasarım yapar,
- Beton üretimini gerçekleştirir,
- Üretilmiş betonların niteliğini test eder,
- Şantiye uygulamalarında çalışmaların iş programlarına uygun olarak yürütülmesi konusunda inşaat mühendisine yardımcı olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Beton ve agrega (Kum-Çakıl) ile ilgili laboratuar ekipmanları, kırma-eleme tesisleri, transmixerler ve beton pompaları ve otomatik beton santralleri, hidroforlar, su pompaları, telsiz ve haberleşme cihazları vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Beton teknikeri olmak isteyenleri;
- Matematik, fizik ve kimya ile ilgili ve bu alanda başarılı,
- Bedence sağlam ve dayanıklı,
- Çevre konularına duyarlı,
- Dikkatli ve sabırlı,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Beton teknikerleri genellikle kirli, tozlu, gürültülü, titreşimin yüksek olduğu beton labrotuvar yada santrallerinde çalışırlar. Makine kazaları, elektrik çarpmaları ve yüksekten düşmeler işin tehlikeleri arasındadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Meslek Yüksek Okulu hazır beton programını bitirenler DSİ, Karayolları, Köy Hizmetleri, Bayındırlık gibi kamu kuruluşlarında tekniker kadrosuyla çalışabilirler. Ayrıca özel sektöre ait hazır beton santralleri, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışma şansları vardır.
- Ülkemizde son dönemde doğal afetler insanları bu alanda biraz daha dikkatli olmaları gereğini ön plana çıkarmış ve ilgili meslek mensuplarına olan talep artmıştır.
- İnşaat sektörünün devamlılığı ve sektörde üretim yanında denetim kontrollere yönelik gelişmeler dikkate alınacak olursa önümüzdeki dönemlerde de meslek mensuplarına ihtiyaç yüksek olacaktır.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Hazır Beton Teknolojisi” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “İnşaat” olarak değişmesi nedeniyle, “Hazır Beton Teknolojisi” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Hazır Beton Teknolojisi” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Meslek liselerinin Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık bölümlerinden mezun olanlar Hazır Beton Teknolojisi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Bu programda eğitim süresi iki yıl olup, genel olarak verilen dersler Malzeme Bilgisi, Yapı Malzemeleri, Statik, Betonarme, Teknik Resim, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Laboratuardır.

- Yüksek okul eğitimi süresince öğrenciler kredi ve burs imkanından yararlanabilmektedirler. Staj süresince de bir miktar gelir elde edebilirler.

- Eğitim sonunda kamu kuruluşlarında çalışanlar asgari ücretin 2 katı ücret almaktadırlar. Özel kuruluşlarda çalışma durumunda ise alınan ücret işin pozisyonu, teknikerin yeteneği tecrübesi ve işletmenin büyüklüğüne göre değişmekte birlikte asgari ücretin 2 ile 5 katı arasında ücret alabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

“Beton Teknikerliği” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, “İnşaat Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

BURS, ÜCRET VE KREDİ DURUMU

- Yüksek okul eğitimi süresince öğrenciler kredi ve burs imkanından yararlanabilmektedirler. Staj süresince de bir miktar gelir elde edebilirler.

- Eğitim sonunda kamu kuruluşlarında çalışanlar asgari ücretin 2 katı ücret almaktadırlar. Özel kuruluşlarda çalışma durumunda ise alınan ücret işin pozisyonu, teknikerin yeteneği tecrübesi ve işletmenin büyüklüğüne göre değişmekte birlikte asgari ücretin 2 ile 5 katı arasında ücret alabilmektedir.

ALINTI