Bitkiler İle İlgili Meslekler Ve Görevleri

Çiçekçi: Çiçekleri yetiştiren ve satan kişilere denir.
Sera İşletmecisi: Seralarda bitki yetiştirip satan kişilere denir.
*Sera Nedir?
Sera; cam ya da plastik örtüyle kapatılarak bitkilerin yetişmesi için uygun ortam oluşturulan yerlerdir.
Orman Mühendisi: Orman alanlarının korunmasını ve geliştirilmesini sağlayan, ormana zarar veren canlılarla ve yangınlarla mücadele eden kişilere denir.
Ziraat Mühendisi: Tarla, mera ya da orman gibi bitki sahalarıyla ilgili araştırmalar yapar. Zararlı canlılarla mücadelede ve verimin arttırılması ile ilgili çalışmalar yürütür.