Klinik Psikolog Kimdir?

Her insanın yaşamında mutlu ve başarılı olduğu anlar kadar, mutsuz, başarısız ve bazen de kararlar vermekte zorlandığı anlar vardır. Böyle zamanlarda çoğumuz önce kendi kendimize sorun çözmeye çalışırız. Ama zaman zaman bize ve sorunumuza objektif bir biçimde yaklaşacak bir kişiye ihtiyaç duyarız. Böyle zamanlarda sorunu çözmenin en iyi yolu profesyonel bir destek almaktır. Bu işin uzmanlık alanlarından başlıcası klinik psikoloji alanı ve meslek profesyoneli ise klinik psikologdur.

En sade tanımı ile psikoloji; insan davranışlarını gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemler kullanarak inceleyen ve bu davranışların nedenlerini ortaya çıkaran bir bilim dalıdır. Psikolojinin pek çok alt dalı bulunmaktadır.
Uygulamalı psikoloji alanı içinde yer alan klinik psikoloji alanı ise, bireyin ruhsal yetersizliğini, uyumsuzluğunu anlamak, tahmin etmek ve hafifletmek, aynı zamanda ruhsal dengesini, adaptasyonunu sağlamak ve kişisel gelişimini ilerletmek için psikoloji bilimi, teorileri ve uygulamaları üzerine odaklanır.

Psikoloji eğitimi almış her kişi klinik psikolog ya da psikoterapist değildir.

Klinik psikolog, 4 yıllık Psikoloji lisans eğitimi üstüne Klinik Psikoloji yüksek lisansı yapan ve doktora programlarını tamamlayarak en azından 7 yıl meslek eğitimi alan psikologdur. Eğitimleri boyunca, hem kuramsal daha da fazlası uygulamalı biçimde kişilik ve psikopatoloji alanlarında önemli derecede eğitim görmüş olurlar.

Sonuç olarak klinik psikologlar, bireyin bebeklik, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve yaşlılığa kadar tüm yaşam süresi boyunca, normal ve anormal uyumluluğu ya da uyumsuzluğu hakkında kapsamlı bir anlayışa ve beceriye sahip olabilmektedirler. Bu uyumsuzluklar kısa süreli gelişimsel krizlerden, depresyon, kaygı bozuklukları, fobiler ya da şizofreni gibi daha ağır sorunların tedavisine kadar değişebilmektedir. Klinik psikologlar, başta bireysel ve grup terapileri olmak üzere diğer pek çok psikoteropötik yöntemlerle müdahalede bulunurlar.

Pek çok klinik psikolog aynı zamanda bilimsel araştırmalar da yapmaktadır. Araştırma konuları arasında, psikolojik tedavilerin etkinliğinde rol oynayan faktörleri belirleme, başarılı yaşlanmayla veya çeşitli davranım bozukluklarıyla ilişkili olan etmenler ya da normal dışı davranışların nedenlerini belirleme gibi çok çeşitli konular sayılabilir.

Ayrıca bireyi değerlendirmek amacıyla test ve ölçek uygulama ve yorumlama da klinik psikologun önemli görevleri arasındadır.

Klinik psikologun bireysel ve grup terapileri içerisinde kullandığı yöntemlerin başlıcaları; psikanalitik psikoterapi, bilişsel davranışçı psikoterapi, destekleyici psikoterapi, cinsel işlev bozukluğu psikoterapisi, alkol ve madde bağımlılığı psikoterapisi, evlilik ve aile psikoterapisidir. Bunların yanı sıra EMDR, EFT, nefes ve gevşeme teknikleri, yaratıcı imgeleme teknikleri, imgesel görüntü yaşantısı (katatimik görüntü yaşantısı), psikodrama gibi teknikleri de uygularlar.

Kaynak