Tiryaki Hasan Paşa

Tİiryaki Hasan Paşa, Kanije Kalesi
savunmasının efsanevî kahramanıdır. O, dört bin Türk askeri ile kırk bin kişilik
bir düşman ordusuna yetmiş gün dayandıktan sonra onları perişan etti. Bu olay
dünya tarihinin şanlı bir sayfasıdır.

Tiryaki Hasan Paşa, Enderûn’da
(Saray okulu) yetişmişti. 1574’te bir süre sarayda Sultan III. Murad’ın yanında
çalıştı. Sonra yirmi yıl kadar Zigetvar Beyi ve Beylerbeyi oldu. Tiryaki Hasan
Paşa, bir savaşta tek başına çarpışmayı göze alan cesur bir komutandı. Bir süre
de Bosna ve Kanije Beylerbeyi oldu. Hasan Paşa, Kanije kumandanı iken bir gün,
Romalı, İspanyol, Fransız ve Macarlardan oluşan kırk bin kişi kadar bir düşman
ordusu tarafından kalesinin kuşatılmış olduğunu gördü.

Bu on misli üstün
güç karşısında Tiryaki Hasan Paşanın cesareti kırılmadı. O, yılmadı ve yetmiş
gün düşman kuşatmasına dayandı. Bu arada bir çok askerlik oyunları ve hileleri
ile düşmanı darmadağın etti ve birçok silahı ganimet olarak ele
geçirdi.

Bu eşsiz zafer, Hasan Paşanın ismini yükseltti ve şöhretini
arttırdı. Kendisine vezirlik rütbesi elmaslı bir kılıç ve üç at gönderilerek
tebrik edildi.

Tiryaki Hasan Paşa uzun süre Bosna ve sonra Rumeli genel
valiliği yaptı. Bu sırada bir çok eşkıyayı sindirerek memleketin âsâyişini
korudu.

Tiryaki Hasan Paşa 1611 yılında öldü.