Maden mühendisleri aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda iş bulma imkanına sahiptir:

 • Eti Holding, Karadeniz Bakır İşletmeleri, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri gibi metal madenleri işleten devlet kurumları ve bunlara bağlı müesseseler.
 • Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu gibi kömür madenleri işleten resmi kurumlar ve bunlara bağlı müesseseler.
 • Arama, sondaj ve değerlendirme faaliyetlerinin yapıldığı Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve benzeri kuruluşlar.
 • Metal ve kömür madenlerini işleten özel sektöre ait çok sayıda şirketler.
 • Mermer ve yapı taşı üreten özel sektör şirketleri.
 • Endüstriyel mineralleri işleten devlet ve özel sektör kurumları.
 • Çimento sektörüne hammadde sağlayan devlet ve özel sektör kurumları.
 • Kireç sektörüne hammadde sağlayan devlet ve özel sektör kurumları.
 • Kırmataş ve taş üreten devlet ve özel sektör kurumları.
 • Delme ve patlatma yoluyla yarmalar, karayolu yapımı, sualtı sıkıştırmaları, barajlar, kıyı doldurma vb. faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlar.
 • Tünel ve metro gibi yeraltı yapılarını yapan kurum ve kuruluşlar.
 • Maden hammaddeleri ithalat, ihracat ve pazarlama şirketleri.
 • Maden makinalarını pazarlama şirketleri ve temsilcilikleri.
 • Maden işletmelerine malzeme ve yedek parça temin eden şirketler.
 • Devlet Planlama Teşkilatı gibi planlamacı kuruluşlar.
Bunlara ek olarak özellikle yönetim faaliyetlerinde ağırlıklı olarak maden mühendislerinin çalıştırıldığı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar mevcuttur.