Devops Mühendisi Kimdir?
Devops, yazılım geliştiriciler ve BT personeli arasındaki boşluğu kapatmayı sağlayan bir yazılım geliştirme stratejisidir. Devops mühendisi, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü anlayan ve dijital boru hatları (CI / CD boru hatları) geliştirmek için çeşitli otomasyon araçlarını tam olarak kullanan kişidir. Devops mühendisi, kod geliştiricileri denetlemek için yazılım geliştiricileri, sistem operatörleri (SysOps) ve diğer üretim BT personeli ile çalışan bir bilgi teknolojisi (BT) uzmanıdır. Kod bültenlerini denetlemek için geliştiriciler ve BT personeli ile birlikte çalışır.

Kimler Devops Mühendisi Olabilir
Devops mühendisleri ya faaliyete geçen geliştiriciler ya da kodlama alanına taşınan sistem yöneticileri olarak görev alabilir. Yazılım geliştirilmesinden de sorumlu olan devops mühendislerinin görevleri arasında;

Bilgisayar programlama dilleri hakkında sağlam bilgiye sahip olmak ve Linux'un temel kavramlarını tanımak,

Kaynak kodlarını yönetmek için çeşitli açık kaynaklı araçlar ve teknolojilerle çalışmak,
Tüm entegrasyon ve dağıtım sürecini düzenleyebilmek için BT operasyonları ve sysadmin rolleri hakkında kapsamlı bilgiye sahibi olmak,
Yazılım kodlarını test etmek ve dağıtmak,
Yazılım geliştirerek otomosyon araçlarının kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlamak, yer alır.

Kimler Devops Mühendisi Olabilir?
Yüksek sayıda sunucuya sahip olan kurumlarda bilgi işlem departmanının işlerini kolaylaştırmak amacıyla yazılım geliştirilmesini sağlayan devops mühendisi olabilmek için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmanız gerekir. Yetkili mercilerden devops eğitimi almak suretiyle devops mühendisi olabilirsiniz.

Devops Mühendisi Olmak için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?
Yazılım geliştiricilerin ve IT operasyon birimlerinin birlikte çalışarak işletmenin verimliliğini arttırmayı hedefleyen devops mühendisi olmak için; devops konsepti ve temelleri, powershell temelleri, linux shell scripting, python scripting, infrastructure as code, continuous integration, configuration management, monitoring gibi eğitimlerin alınması gerekir.